خدمات ما

شرکت صنایع تولیدی و توانبخشی امید

تولیدکننده و وارد کننده تجهیزات توانبخشی - فیزیوتراپی و کاردرمانی

شرکت صنایع تولیدی و توانبخشی امید

۱۰۰

تجهیزات فیزیوتراپی

۳۰۰

تجهیزات توانبخشی و کاردرمانی

۴۰۰

تنوع محصولات

کسب موفقیت!

شرکت صنایع تولیدی و توانبخشی امید

عضویت در خبرنامه

با عضویی در خبر نامه از آخرین رویدادها مطلع باشید!